Monday, February 1, 2010

ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಭಾವ ಬೆರಗು

ಹರವಿದ ಆಗಸದಿ ಉಕ್ಕೇರಿದ ನೀಲಿ
ಹಾಗೇ ಕಳಚಿ ಕೆಳಗೆ
ಕಡಲಿಗೆ ಜಾರಿ
ತೆರೆತೆರೆಯಲಿ ಬೆರೆತು ನೊರೆನೊರೆಯಾಗಿ
ಬೆಳ್ಳಗೆ ಬೆಳಗು ಮೂಡಿಸಿದ
ಬೆರಗು

ಕಡಲ ತೆರೆತೆರೆಯಲೂ
ತನ್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡ ಬಿಳುಪು
ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ, ನೀಲಿ ನೀಲಿ
ಆಗಸಕೆ ಚಿಮ್ಮಿ
ಕುಂಚದ ಬೀಸಂತೆ
ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಾದ
ಬೆರಗು

ಅಲ್ಲೇ ದೂರ ನಿಂತು
ಮನದ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು
ಇಂಚಿಂಚೇ ಮನಸ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡುವ
ಹುಡುಗ
ಮುದ್ದಾದಾದ ನಗೆ ಮೊಗೆದು
ಚಂದಮನ ತಿಂಗಳ ಸುರಿದು
ಕುಡಿ ಕಂಗಳಲೇ ಕಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಿರುವ
ಹುಡುಗಿ

ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಭಾವ ಬೆರಗು...

No comments:

Post a Comment